Season 4 - Blitz Arena (3+2')

Tuesday, March 5

01:00 PM
02:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #72

Monday, March 4

09:00 PM
10:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #71

Friday, March 1

05:00 AM
06:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #70

Wednesday, February 28

07:00 AM
08:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #69

Tuesday, February 27

06:00 AM
07:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #68

Monday, February 26

11:00 AM
12:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #67

Sunday, February 25

01:00 PM
02:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #66

Saturday, February 24

09:00 PM
10:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #65

Friday, February 23

05:00 AM
06:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #64

Wednesday, February 21

07:00 AM
08:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #63

Tuesday, February 20

06:00 AM
07:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #62

Monday, February 19

11:00 AM
12:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #61

Sunday, February 18

01:00 PM
02:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #60

Saturday, February 17

09:00 PM
10:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #59

Friday, February 16

05:00 AM
06:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #58

Wednesday, February 14

07:00 AM
08:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #57

Tuesday, February 13

06:00 AM
07:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #56

Monday, February 12

11:00 AM
12:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #55

Sunday, February 11

01:00 PM
02:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #54

Saturday, February 10

09:00 PM
10:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #53

Friday, February 9

05:00 AM
06:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #52

Wednesday, February 7

07:00 AM
08:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #51

Tuesday, February 6

06:00 AM
07:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #50

Monday, February 5

11:00 AM
12:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #49

Sunday, February 4

01:00 PM
02:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #48

Saturday, February 3

09:00 PM
10:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #47

Friday, February 2

05:00 AM
06:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #46

Wednesday, January 31

07:00 AM
08:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #45

Tuesday, January 30

06:00 AM
07:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #44

Monday, January 29

11:00 AM
12:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #43

Sunday, January 28

01:00 PM
02:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #42

Saturday, January 27

09:00 PM
10:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #41

Friday, January 26

05:00 AM
06:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #40

Wednesday, January 24

07:00 AM
08:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #39

Tuesday, January 23

06:00 AM
07:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #38

Monday, January 22

11:00 AM
12:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #37

Sunday, January 21

01:00 PM
02:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #36

Saturday, January 20

09:00 PM
10:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #35

Friday, January 19

05:00 AM
06:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #34

Wednesday, January 17

07:00 AM
08:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #33

Tuesday, January 16

06:00 AM
07:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #32

Monday, January 15

11:00 AM
12:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #31

Sunday, January 14

01:00 PM
02:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #30

Saturday, January 13

09:00 PM
10:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #29

Friday, January 12

05:00 AM
06:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #28

Wednesday, January 10

07:00 AM
08:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #27

Tuesday, January 9

06:00 AM
07:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #26

Monday, January 8

11:00 AM
12:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #25

Sunday, January 7

01:00 PM
02:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #24

Saturday, January 6

09:00 PM
10:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #23

Friday, January 5

05:00 AM
06:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #22

Wednesday, January 3

07:00 AM
08:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #21

Tuesday, January 2

06:00 AM
07:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #20

Monday, January 1

04:00 PM
05:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #19

Sunday, December 31

01:00 PM
02:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #18

Saturday, December 30

09:00 PM
10:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #17

Friday, December 29

05:00 AM
06:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #16

Wednesday, December 27

07:00 AM
08:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #15

Tuesday, December 26

06:00 AM
07:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #14

Monday, December 25

01:00 PM
02:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #13

Sunday, December 24

01:00 PM
02:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #12

Saturday, December 23

09:00 PM
10:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #11

Friday, December 22

05:00 AM
06:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #10

Wednesday, December 20

07:00 AM
08:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #9

Tuesday, December 19

06:00 AM
07:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #8

Monday, December 18

01:00 PM
02:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #7

Sunday, December 17

01:00 PM
02:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #6

Saturday, December 16

09:00 PM
10:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #5

Friday, December 15

05:00 AM
06:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #4

Wednesday, December 13

07:00 AM
08:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #3

Tuesday, December 12

06:00 AM
07:30 AM
Blitz Arena 3'+2 #2

Monday, December 11

01:00 PM
02:30 PM
Blitz Arena 3'+2 #1